ALASBARRICADAS’S INTERVJU MED DEN ANARKISTISKA UNIONEN I IRAN OCH AFGHANISTAN

Bor ni alla utanför Iran och Afghanistan eller delvis i vartdera hemlandet

Svar: – Ungefär en tredjedel av våra medlemm är bor utomlands och två tredjedelar bor i Iran och Afghanistan. De flesta av medlemmarna i utlandet, bor huvudsakligen i Europa, Kanada och USA. En del av dessa medlemmar är antingen födda eller uppvuxna i dessa länder sedan sin barndom. När det gäller rekrytering av nya medlemmar så bör noteras att en majoritet av dessa befinner sig inom landets gränser, och denna rekryteringsprocess utökas i en snabb takt

 

Vilka är de allra värsta politiska problemen i era länder

 

Svar, Iran: – De värsta politiska problemen i Iran är det brutala förtrycket mot all sorts civila, ekonomiska och fackliga protester i en utsträckning som blockerat vägen för varje reform, eftersom regimen inte erkänner att dom gör misstag. Även misskötsel av miljön på grund av dåligt ledarskap har orsakat torka och utdöende av skog och sjö i stora delar av den iranska landsbygden. Den minsta invändning mot regimen leder till att människor mördas på öppen gata eller avrättas, eller döms till långvariga fängelsestraff. Antalet avrättningar i Iran är rankad högst i världen. Antalet politiska fångar, repressionen mot journalister, konstnärer, vetenskapsmän, studenter, lärare, elever, kvinnorättsaktivister, barnarbetare, arbetare, miljöaktivister och människorättsaktivister, religiösa och etniska minoriteter, ateister, regnbågsfolket [LGBTQ] med flera ökar i fruktansvärd takt i detta land. Regimens brutala handlingar har gjort revolutionen oundviklig

 

Svar, Afghanistan: – Det värsta politiska problemet i vårt hemland Afghanistan är att vår regering blivit ett instrument för den globala världsmaktsordningen. Eftersom den afghanska regeringen är ett maktmedel i USA’s händer, kommer inte vår kamp och kritik mot denna någonvart. De internationella institutionerna här arbetar som om deras roll vore att administrera och hantera de koloniala frågorna. Konsekvenserna av deras verksamhet blir inga andra än att Afghanistan ytterligare byråkratiseras och sugs ut. Till exempel gör Kommissionen om Mänskliga Rättigheter inget annat än att räkna och ge ut statistik om våldshandlingar. De har aldrig någonsin krävt några förändringar för kvinnor och barns situation

I Europa får vi kännedom om er verksamhet genom nyheterna, eller i bästa fall genom filmer eller animationer som Persepolis
Vilka missuppfattningar finns i västvärlden om situationen i era länder

Svar, Iran: – Jag tror att det största problemet med västerländska aktivister är deras fanatism för att försvara islam. Begreppet ”islamofobi” är en propagandaprodukt av den [iranska] islamiska republiken eftersom mitt land styrs av en islamisk fascism liknande den Tyska nazi-fascismen. Här överskuggas allt av ras- etnicitets- köns- och utbildningsdiskriminering. Alla invändningar och protester tolkas som kritik mot islam, och därför straffas dessa människor med döden. Västerländska aktivisters försvar av islam bygger i själva verket inte på kunskap om islam utan bygger på yttrandefriheten, medan islams funktion i vårt land är samma som kristendomens under medeltiden. Det finns ett brådskande behov av att [denna ideologi] kastas ut från maktcentrum så att ett sekulärt politiskt system baserat på mänskliga rättigheter kan etableras

Svar-Afghanistan: – Föreställningar som finns i väst mot våra liv är av klasskaraktär. Till exempel betraktas vi som medborgare i tredje världen, och därför tycker man mest synd om oss. Denna typ av fördomar befriar er från skuld när ni stödjer oss ekonomiskt. På så sätt behöver ni inte reflektera över vår situation. Men faktum kvarstår att sådana handlingar bara tillfredsställer er själva, och blir ett sätt att bevara ert självförtroende

Hur blev ni anarkister? Vad är de anarkistiska idéerna när det gäller Iran och Afghanistan

 

Svar-Iran: – För det första arbetar den traditionella vänstern, bestående av kända kommunister och socialister som i åratal har varit aktiva i Iran. För det andra verkar de kända teokrater som nu sitter vid makten. För det tredje verkar dom nationalister och monarkister som var vid makten före den islamiska revolutionen. Så resultatet blev att vi i praktiken lärde känna dessa tre sätt och metoder. Därför insåg vi lätt att alla har gått maktens avvägar och verkat emot folkets intresse. Genom att studera västerländsk historia och filosofi bekantade vi oss med anarkismen. Så kom vi fram till att det lämpliga och humana alternativet i Iran kan vara ett anarkistiskt samhälle. Eftersom det inte finns någon maktkoncentration i detta [samhälle], elimineras möjligheterna till korruption och konfrontation med folket. Och förstås på grund av vårt hopp för en mänsklig framtid

Vilka kommunikationer har ni? Har ni relationer med andra upprorsgrupper i era länder

 

Svar-Iran: – Av säkerhetsskäl kan vi inte tala om på vilket sätt vi kommunicerar med de militanta i landet, men jag kan säga att vi är i kontakt med nästan alla likasinnade män och kvinnor i alla delar av Iran, som kämpar aktivt mot den islamiska regimen. I det här sammanhanget kan bara nämnas den kände anarkistiske fången Soheil Arabi

 

Vad är er åsikt om Kurdistans demokratiska konfederation

 

Svar: – Vår uppfattning är att det system som lanserades den första dagen där är ett praktiskt sätt att uppnå ett anarkistiskt samhälle. Men huruvida det slutliga resultatet når målet eller inte, beror på hur fascistiska regimers och islamiska grannländers närvaro i området ser ut. Men som en övergång till ett anarkistiskt samhälle är konfederationen ett för oss pragmatiskt och acceptabelt system

 

Hur analyserar ni händelserna i den arabiska våren

 

Svar: – Enligt vår mening var den arabiska våren en folklig revolution mot islamiska regimer vilka saknade förmåga att uppfylla folkets behov. Dessa revolutioner skulle kunnat utveckla sig över hela regionen om västländernas och regionens imperialistiska interventioner inte funnits. Revolutionen i Syrien förvandlades till ett krig. Å ena sidan de islamiska fascisterna i Iran, Turkiet och Saudiarabien, å andra sidan de imperialistiska länderna Förenta staterna och Ryssland, skapade ett sånt helvete, att folket i andra delar av regionen hellre nöjt sig med sina befintliga folkfientliga marionett regimer. Det enda land där den folkliga revolutionen utan direkt utländskt ingripande nästan lyckades var Tunisien. I resten av länderna orsakade de utländska interventionerna att revolutionen gick avvägar så att marionett regimerna antingen avlöste varandra, eller i värsta fall förvandlades till ett fruktansvärt inbördeskrig, som i Syrien

 

Ni försöker att störta den iranska regimen, är ni inte rädda att destabiliseringen av regionen skulle vara en ursäkt för Förenta staterna att driva sina militära styrkor på samma sätt som i Libyen, Syrien och Afghanistan

 

Svar: – USA’s inblandning i andra länder behöver ingen förevändande förklaring. De imperialistiska länderna har engagerat sig med ingripande våld i andra länders angelägenheter i åratal. Beträffande rädslan bör tilläggas, att på det sätt som iranska folket är fånga i det islamiska republikens helvete, där samhället drabbats av fattigdom, prostitution, våldtäkt och miljöförstörelse, så finns det inget mer kvar för folket att förlora. Rädslan för USA saknar därför mindre betydelse. För närvarande har de ekonomiska sanktionerna som pågått i flera år, varit riktade mot det iranska folket i huvudsak, och inte mot den islamiska republiken

 

Vad kan vi göra från västs sida för att kunna stödja folket i ert land

 

Svar: – Vi har behov av att ni västerländska aktivister stödjer de sanna kämparna och informerar era länders befolkning, och att ni inte ständigt försvarar islam. Vi slåss i själva verket på två olika fronter. Å ena sidan måste vi strida mot den islamiska republiken och å den andra bekämpa uppfattningen i väst, att islam är bra, vilket istället förstärker islamisterna. Tyvärr försvarar personligheter som Noam Chomsky den islamiska republikens politik bara för att Iran inte är Förenta staternas maktbas. Faktum är att tolkningen av ett sånt beteende från västerländska aktivister som vill protestera mot USA’s imperialistiska politik, sker på bekostnad av de verkliga kämparna i Iran

 

Vad vill ni tillägga mer

 

Svar: – Slutligen bör tilläggas att anarkismen i Iran är ung och har en kraftfull sociala grund. I denna tid, då det iranska folket lever under hårda och svåra levnadsvillkor, kommer stödet från andra länders anarkister för det iranska folkets kamp, att vara en varm och hjärtlig handling och uppmuntran till dessa anarkistiska kämpar mot den islamiska republiken. Den känslan att vi inte är ensamma i Iran och att våra syskon i andra delar av världen stödjer och står bakom oss, kommer att höja vår kampmoral, och den i sin tur kommer att ha en positiv inverkan på kampens kvalitet. På samma sätt som den internationella anarkismen påverkade Rojava [i norra Syrien] kommer den att sätta avtryck i det iranska samhället. Anarkisterna erkänner inte och legitimerar inga landsgränser, därför kämpar vi mot all sorts förtryck där sådant råder. Som en liten del av anarkismens samhällskropp i Iran uppmanar vi våra bröder och systrar att slåss sida vid sida, tillsammans i skyttevärn för frihet, och för befrielse från en av de smutsigaste och blodtörstigaste befintliga staterna i världen

Leve enigheten
Länge leve friheten
Leve anarki
Anarkistiska unionen i Iran och Afghanistan 2018-06-01

Advertisements

MEDDELANDE OM BILDANDET AV DEN ANARKISTISKA UNIONEN I AFGHANISTAN OCH IRAN: 17 maj 2018

Medlemskap i unionen är frivilligt. Varje medlem som individ eller grupp har rätt att fortsätta sin egen självständiga verksamhet

Alla anarkistiska tendenser är välkomna samarbetspartners med undantag för religiösa anarkister, pacifister och anarko-kapitalister

 

Alla gemensamma meddelanden i unionens namn kräver samtycke av samtliga individer och gruppers underteckning. Om gemensam överenskommelse inte nås får varje individ eller grupp fortsätta sin egen självständiga verksamhet under egen namnteckning

 

I början av vår verksamhet ska vi försöka att komma överens under unionens namn i den högsta samarbetsnivån. Vi utvecklar och höjer vår samarbetsnivå när individer och grupper stiftar mer bekantskap med varandra

 

Det finns permanenta möjligheter för nya individer eller grupper att ansluta sig till unionen eller lämna den efter medlemmars beslut

 

Den afghanska och iranska anarkistiska unionen består av följande grupper

A. Samtliga afghanska och iranska anarkister under namnet ”asranarshism.com” [Anarshism era], båda inom och utanför länders gränser

B. Den anarkistiska gruppen ” Alayh” [Against] i Afghanistan

C. Den revolutionära radikala anarkistiska fronten i Iran

Den afghanska och iranska anarkistiska unionen omfattas inte av ”Anarko-kapitalismen” på grund av dess tendens att värna kapitalismen framför anarkismen