بازتاب اعلام تشکیل اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در بسیاری از سایت ها توسط آنارشیستهای اروپا و آمریکا

خبر اعلام تشکیل اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در بسیاری از سایت ها توسط آنارشیستهای اروپا و آمریکا و غیره منعکس شده است و تا کنون در این فرصت کوتاه پس از انتشار اعلام اتحادیه برخی از سایتها برای مصاحبه با اتحادیه آنارشیستها تماس گرفته اند که به مرور متن انگلیسی و فارسی آنها منتشر خواهد شد.

در اینجا لینک برخی از سایتهای را برای شما می گذاریم و می توانید خبر انتشار اتحادیه را که عمدتا به انگلیسی است در این سایت ها مشاهده کنید:

https://www.reddit.com/r/AnarchismOnline/duplicates/8mg9ma/announcing_the_formation_of_the_anarchist_union

 

Advertisements

دعوت به هماهنگی و همکاری برای سرنگونی جمهوری اسلامی و انقلاب

آنارشیستها در ایران نیز می توانند ازتجربه همکاری مبارزاتی آنارشیستها با کمونیستها ، سوسیالیستها و جمهوریخواهان در جنگ داخلی اسپانیا به عنوان یک طرح مبارزاتی و با توجه به شرایط خاص ایران و نیروهای فعال در عرصه سیاسی آن ,جهت هماهنگی مبارزاتی استفاده کنند.

نمونه ای دیگری را که مَی توان به ان اشاره کرد جامعه خودگردان دمکراتیک مردمی روژوا مَی باشد که مبارزین با گرایش های مختلف سیاسی را توانسته است از سرتاسر جهان در جهت مبارزه با خود همراه کند.

بنابراین می‌توان امکان ایجاد یک شبکه مبارزاتی متشکل از گرایشات سیاسی بین رنگینکمانی‌ها، فمنیست‌ها، دانشجویان، جمهوری‌خواهان، کمونیست‌ها، سوسیالیست‌ها، زنان، کشاورزان و کارگران و سایر نیروهای مترقی رادیکال و مبارز موجود درعرصه سیاسی ایران که عملگرا و سرنگونی طلب هستند٬ را با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی بررسی کرد. یا حداقل هماهنگی هایی را در مبارزه مشترک آنارشیستها و دیگر مبارزین برای سرنگونی جمهوری اسلامی ایجاد کنیم تا مبارزات همه مبارزین از تاثیرگذاری بیشتری برخوردار شود.

هماهنگی‌ در شرایطِ خاصی‌ با اصول و افکار آنارشیستی ما متناقض نبوده و به معنی عضویت در هیچ دولت و حزبی نیست.
این پیشنهاد بدین معنا نیست که آنارشیستها ایده‌آل‌ها و آرمان‌های خود را کنار بگذارند، خود سانسوری کنند و برخی از این گرایشات را که بطور تاریخی و از لحاظ فکری در مقابل تفکر آنارشیستی قرار دارند را بپذیرند.

بنیانِ این اتحاد از دیدِ آنارشیستی بر این اصل ساده استوار است که همه اهداف و ایده‌آل‌های آنارشیستی با شرایط موجود در یک مرحله به دست نخواهند آمد. در نتیجه برای رسیدن به جامعه آنارشیستی مطلوب باید راه طولانی را طی کرد و در این مسیر برای همراه کردن و آموزش هر چه بیشتر مردم اینگونه اتحادیه ها و شبکه‌ها شدیداً مورد نیاز است.

در همین راستا گام‌های ابتدایی برای ایجاد اتحاد بین آنارشیستها برداشته شده و اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران که متشکل از سه گروه آنارشیستی در افغانستان و ایران و اروپا و سایر کشورهاست ، اعلام موجودیت کرده و امید دارد که تبدیل به اتحادیه بزرگی از آنارشیست‌ها شود.

اتحادیه آنارشیست های افغانستان و ایران

شنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱- مجموعه عصر آنارشیسم

۲- گروه آنارشیستی علیه

۳- جبهه آنارشیست رادیکال انقلابی

پ . ن :

رنگینکمانی ها یا خانواده رنگینکمانی معادلی هست برای Lgbtqia+

 رنگینکمانی ها یا خانواده رنگینکمانی (هجنسگرایان ، دوجنسگرایان ، ترنس ها و کوییرها )

لازم به گفتن نیست که به هیچ وجه منظور ما احزاب سیاسی از هیچ گرایشی نیستند.

اعلام تشکیل اتحادیه آنارشیست های افغانستان و ایران

مفاد توافق اتحادیه آنارشیست های افغانستان و ایران :

۱- این اتحادیه یک توافق آزاد و داوطلبانه است و هر فرد و گروهی علاوه بر حضور در اتحادیه به فعالیت‌های مستقل خود ادامه خواهد داد.

۲- در این اتحادیه همه گرایش‌های آنارشیستی، بجز آنارشیست‌های مذهبی ، پاسیفیست، و آنارکو کاپیتالیست امکان حضور و همکاری داوطلبانه دارند.

۳- برای امضا کردن هر فراخوان و یا اطلاعیه با نام اتحادیه، موافقت همه افراد و گروه‌ها الزامی است. اگر موافقت جمعی بدست نیاید هر فرد و یا گروهی می‌تواند مستقلاً و با نام خود و یا گروه خود مطلب مورد نظر را امضا کند.

۴- در آغاز تشکیل اتحادیه، بالاترین سطح همکاری در حد امضای مشترک با نام اتحادیه آنارشیست ها خواهد بود. در طول زمان و با آشنایی بیشتر افراد و گروهها با هم امکان گسترش سطح همکاری وجود خواهد داشت.

۵- امکان پیوستن افراد و گروه‌های جدید و یا احیانا ترک کردن افراد و یا گروه‌های حاضر در اتحادیه، دایمی و بنا به تصمیم اعضا خواهد بود.

اتحادیه آنارشیست های افغانستان و ایران شامل گروه های آنارشیستی زیر است :

۱- مجموعه عصر آنارشیسم “جمعی از آنارشیستهای ایران و افغانستان ” داخل و خارج کشور مَی باشد.

۲- گروه آنارشیستی علیه (که در افغانستان حضور دارند)

۳- جبهه آنارشیست رادیکال انقلابی (که در ایران حضور دارند)

۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۴ – آنارشیستهای جنوب (که در ایران حضور دارند)

۵- آنارشیستهای خراسان (که در ایران حضور دارند)

سه شنبه، ۱ خرداد ۱۳۹۷

پ.ن. امکان پیوستن افراد و گروه های جدید آنارشیستی دایمی خواهد بود.

این اتحادیه شامل آنارکو کاپیتالیسم نمی شود ،چون گرایشی از کاپیتالیسم است و نه آنارشیسم.

آمادگی اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان برای مبارزات رادیکال خیابانی در سرتاسر ایران #ساعت_۶

بر اساس تجربه جنگها و مبارزات خیابانی نباید به رژیم هیچ فرصتی را داد و بهترین دفاع همان حمله است . به تمام مراکز بسیج و نیروهای انتظامی باید حمله کرد تا نتوانند نیروهای خود را به محل اعتراضات گسیل دارند. امشب بعد از بازی ایران و پرتقال در سرتاسر ایران می توان به خیابان ها ریخت و به نزدیکترین مراکز بسیج و نیروی انتظامی حمله ور شد یا با کامیون و یا آتش زدن لاسیک مسیر تردد نیروهای امنیتی را بست.

امروز را می توان به آعاز پایان ۴۰ سال حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی تبدیل کرد در صورتی که مردم اراده کنند و میلیونها نفر در سراسر ایران امشب به خیابان ها بریزند این کار شدنی است .

از دیگر مراکزی که می شود به آنها حمله کرد بانکها و زندانها و تمامی دفاتر امام جمعه ها و تمامی مراکز سرکوب و ساختمان های وزارت اطلاعات مَی باشد

نباید گذاشت نیروهای امنیتی حتی از خانه های خود خارج شوند تا به مراکز سرکوب بپیوندند. چنانچه اینترنت قطع شود قرار ما هر روز ساعت ۶ عصر یا با آغاز شب و حضور خیابانی در تمامی خیابانهای مهم و پرجمعیت شهر می تواند باشد.

با حمله به نیروهای سرکوبگر امکان حمله آنها به خود را از بین ببرید. اینبار برای پیروزی باید وارد خیابان شد